PA LĂNG KÉO TAY DAESAN HÀN QUỐC
MODEL NO. DSN 0.5 DSN 1 DSN 1.5 DSN 2 DSN 3 DSN 5 DSN 10 DSN 15 DSN 20
LIFTING CAPACITY 0.5 ton 1 ton 1.5 ton 2 ton 3 ton 5 ton 10 ton 15 ton 20 ton
STANDARD LIFT 2.5m 2.5m 2.5m 3m 3m 3m 3.5m 3.5m 3.5m
LOAD CHAIN 6.3*19.1 6.3*19.1 7.1*21 7.9*23 7.1*21 9.0*27 9.0*27 9.0*27 9.0*27
HAND CHAIN 5.0*22.8 5.0*22.8 5.0*22.8 5.5*23.6 5.0*22.8 5.5*23.6 5.5*23.6 5.5*23.6 5.5*23.6
NET WEIGHT 11kg 11.5kg 13.8kg 21.6kg 23.0kg 41.0kg 78.0kg 150.0kg 190.0kg
MIN DISTANCE
BETWEEN HOOKS
315mm 315mm 340mm 380mm 475mm 635mm 760mm 850mm 870mm
PULLING EFFORTS 24kg 33kg 34kg 34kg 35kg 39kg 41kg 41x2kg 41x2kg
a 150mm 147mm 147mm 179mm 147mm 179mm 179mm 207mm 207mm
b 154mm 157mm 174mm 204mm 206mm 263mm 367mm 754mm 873mm
c 315mm 315mm 315mm 315mm 340mm 380mm 475mm 635mm 760mm
TEST LOAD 750kg 1,500kg 2,360kg 3,000kg 4,750kg 6,300kg 12,500kg 20,000kg 25,000kg